Bi led F10 và V20L X-Light trên Vinfast Fadil

4.500.000
(với option: )
Xem option khác bên dưới

4.500.000
(với option: )
Xem option khác bên dưới

➤ Bảo hành: 2 năm (XLight F10) – 3 năm (Xlight V20L)
➤ Giá sản phẩm là giá tại thời điểm lắp đặt sản phẩm – Có thể không phải giá bán hiện tại

Combo đèn trên Fadil
+ Bi gầm X-Light F10
+ Bi led laser X-Light V20L

Bi led F10 và V20L X-Light trên Vinfast Fadil
Bi led F10 và V20L X-Light trên Vinfast Fadil
DMCA.com Protection Status

×