Ghế chỉnh điện Lux A đa hướng và nhớ vị trí ghế thông minh

(752 đánh giá của khách hàng)

6.000.000
(với option: )
Xem option khác bên dưới

6.000.000
(với option: )
Xem option khác bên dưới

➤ Giá sản phẩm là giá tại thời điểm lắp đặt sản phẩm – Có thể không phải giá bán hiện tại

+ Bổ sung lên xuống ghế theo chiều ngang
+ Nhớ vị trí ghế khi tắt mở xe
+ Option: nút nhớ vị trí ghế

DMCA.com Protection Status
Ghế chỉnh điện Lux A đa hướng và nhớ vị trí ghế thông minh
Ghế chỉnh điện Lux A đa hướng và nhớ vị trí ghế thông minh
6.000.0006.900.000 Lựa chọn các phương án