Bi gầm X Light F10 và Bi laser XLight V30L Ultra trên Vios

4.500.000
(với option: Bi gầm X-Light F10)
Xem option khác bên dưới

4.500.000
(với option: Bi gầm X-Light F10)
Xem option khác bên dưới

➤ Giá sản phẩm là giá tại thời điểm lắp đặt sản phẩm – Có thể không phải giá bán hiện tại

+ Nhiệt màu: 2700K / 4300K / 6000K
+ Công suất Cos 30W – Pha 40W
+ Kích thước bi 3inches
+ Điện áp 12-24V

Bi gầm X Light F10 và Bi led XLight V30L Ultra trên Toyota Vios
Bi gầm X Light F10 và Bi laser XLight V30L Ultra trên Vios
DMCA.com Protection Status

×