Bi laser S600 Tirtim và bi led X-Light V20 Ultra trên Vinfast Lux SA

8.500.000
(với option: Bi led X-Light V20 Ultra)
Xem option khác bên dưới

8.500.000
(với option: Bi led X-Light V20 Ultra)
Xem option khác bên dưới

➤ Bảo hành: 3 năm
➤ Giá sản phẩm là giá tại thời điểm lắp đặt sản phẩm – Có thể không phải giá bán hiện tại

Combo
+ Bi led X-Light V20 Ultra
+ Bi laser Tirtirm S600

DMCA.com Protection Status
Bi laser S600 Tirtim và bi led X-Light V20 Ultra trên Vinfast Lux SA
Bi laser S600 Tirtim và bi led X-Light V20 Ultra trên Vinfast Lux SA
8.500.00026.500.000 Lựa chọn các phương án

×