Bi laser Titan Platinum plus 9+3 trên Kia K3

(9967 customer reviews)

Original price was: 15.200.000₫.Current price is: 15.200.000₫.

➤ Giá sản phẩm là giá tại thời điểm lắp đặt sản phẩm – Có thể không phải giá bán hiện tại

+ Nhiệt màu 5800K
+ Công suất 80W-90W
+ Kích thước bi 3inches

Bi laser Titan Platinum plus 9+3 trên Kia K3
Bi laser Titan Platinum plus 9+3 trên Kia K3