V30L Ultra 2022 và Gled xPro rực sáng trên Lux SA

(7804 đánh giá của khách hàng)

10.000.000
(với option: bi led GTR Gled Xpro)
Xem option khác bên dưới

10.000.000
(với option: bi led GTR Gled Xpro)
Xem option khác bên dưới

➤ Giá sản phẩm là giá tại thời điểm lắp đặt sản phẩm – Có thể không phải giá bán hiện tại

Combo độ đèn trên Vinfast Lux SA
+ Bi laser X-Light V30L Ultra
+ Bi led GTR Gled xPro

DMCA.com Protection Status
V30L Ultra 2022 Xlight và Gled xPro rực sáng trên Vinfast Lux SA
V30L Ultra 2022 và Gled xPro rực sáng trên Lux SA
10.000.00016.200.000 Lựa chọn các phương án